Automatisk filkonvertering ►

Du trenger kun å laste opp én versjon av hver fil. Fotoware lager automatisk forhåndsdefinerte filformater og størrelser.